Logo Björn Biesiada Björn       U N D E R   C O N S T R U C T I O N !  !
Psychotherapeut - Klinisch Psycholoog

zicht

Inleiding      Doelgroep    Begeleidings/Behandelingsvormen    Kinderen   Adolescenten Volwassenen  
explain the things you say


INLEIDING :

Hoewel ik van opleiding cliëntgericht psychotherapeut beperk ik me niet enkel tot dit gedachtengoed.  Veeleer is het een grondhouding gebaseerd op de overtuiging dat elkeen de mogelijkheden in zich draagt om zich te onplooiien naar een beter/gezonder persoon. Vanuit een diepgeworteld respect voor elke mens als uniek persoon, worden deze mogelijkheden dan in therapie geactualiseerd.  Dit betekent dan meteen ook dat de concrete uitingsvorm of behandelwijze verschillend kan zijn: Cliëntgerichte gesprekstherapie, (cognitieve) gedragstherapie, psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, psychodrama, ....

Blijf niet in je eigen koude
Terug

DOELGROEP : Wie kan in onze praktijk terecht ?
- Kinderen (vanaf 3 jaar)
- Adolescenten / Jongvolwassenen
- Volwassenen
- Koppels / Partners
- Gezinnen

Tegenindicaties:
- Ernstig cerebraal neurologisch deficit
- Geriatrische klachten
- Acute intoxicatie van middelen dewelke het normale functioneren in ernstige mate verstoren

TerugBEGELEIDING - BEHANDELING : Verschillende Vormen


Iedereen is uniek en elke vraag is ook uniek.  De te volgen weg valt dan ook moeilijk op voorhand uit te tekenen, aangezien  jij het zélf bent die dit bepaalt.  Toch kan het overzicht hieronder enige duidelijkheid brengen.


KINDEREN


Hun jonge leeftijd en de fase van  ontwikkelen vragen een specifieke aanpak.  Ik ga bijna altijd aan de slag met speltherapie. Niet alleen is het op deze manier veel minder bedreigend voor het kind, want die mag naar de 'speeldokter', maar anderzijds is het spel een nuttig middel om  verdieping en vooruitgang te bekomen in het proces van het kind op zijn weg naar herstel.
        Problematieken :
            - Gedragsmoeilijkheden of -stoornissen
            - Emotionele problemen (Angst, Depressie, ...)
            - Ontwikkelingsstoornissen
            - Sociaal gerelateerde problemen
            - Traumaverwerking
            - ....

Terug


ADOLESCENTEN - JONGVOLWASSENEN

Deze leeftijd kenmerkt zich vooral door een zoeken en experimenteren met nieuwe dingen. In de ontwikkeling van het individu is deze fase zeer belangrijk. Niet zelden worden problematische ontwikkelingen onvoldoende ernstig genomen. De regel van zo snel mogelijk in te grijpen is zeker hier van toepassing. De immense veranderingen in biologische en psychologische evolutie die men hier merkt, hebben enorm impact op persoonlijkheid en verdere levensloop.

Problematieken :
            - Gedragsmoeilijkheden of -stoornissen
            - Emotionele problemen (Angst, Depressie, ...)
            - Ontwikkelingsstoornissen
            - Sociaal gerelateerde problemen
            - Traumaverwerking
            - Jeugdpsychiatrsiche beelden
            - Schoolproblemen, faalangst
            - Gebruik of misbruik van legale en illegale middelen
            - ....

Terug

VOLWASSENEN

Hoewel het individu zich continu blijft ontwikkelen spreken we vanaf een bepaald moment toch van volwassenheid wanneer het individu een zekere vorm van maturiteit en relatieve stabiliteit ervaart.

Problematieken :
            - Hulp bij levensvragen
            - Gedragsmoeilijkheden of -stoornissen
            - Angststoornissen en depressie
            - Sociaal gerelateerde problemen
            - Traumaverwerking
            - Partner- en gezinstherapie
            - Specifieke stressklachten en burn-out
            - Mentale coaching voor professionelen
            - Afhankelijkheidsstoornissen (drugs, alcohol, medicatie, gokken, sex, ...)
            - ...

Terug


                      © Biesiada Björn - 2005